Bundesland

Vorarlberg

Kurztitel

Gasgesetz

Kundmachungsorgan

LGBl.Nr. 44/2013

§/Artikel/Anlage

§ 10

Inkrafttretensdatum

01.01.2014

Text

§ 10*)
Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl. Nr. 44/2013

Art. LXXV des Landesverwaltungsgerichts-Anpassungsgesetzes – Sammelnovelle, LGBl.Nr. 44/2013, tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft.

*) Fassung LGBl.Nr. 44/2013