Gericht

OGH

Rechtssatznummer

RS0091749

Entscheidungsdatum

26.01.1978

Geschäftszahl

12Os193/77; 12Os36/78; 12Os180/83; 15Os50/09f; 13Os65/10y; 14Os17/11y

Norm

StGB §33 Z2

Rechtssatz

(Rascher) Rückfall schließt den zusätzlichen Erschwerungsgrund nach § 33 Z 2 StGB nicht aus.

Entscheidungstexte

TE OGH 1978-01-26 12 Os 193/77

TE OGH 1978-04-27 12 Os 36/78

TE OGH 1984-03-29 12 Os 180/83

Vgl auch; Beisatz: Hier: Umgekehrt (T1)

 

TE OGH 2009-11-11 15 Os 50/09f

TE OGH 2010-08-19 13 Os 65/10y

TE OGH 2011-04-05 14 Os 17/11y