Justiz (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, AUSL)

Rechtssatz für 3Ob36/24

Gericht

OGH

Dokumenttyp

Rechtssatz

Rechtssatznummer

RS0058693

Geschäftszahl

3Ob36/24

Entscheidungsdatum

22.01.1924

Norm

FamiliengläubigerG §1

Rechtssatz

Anwendung des FamiliengläubigerG auf Ansprüche auf Erhöhung eines Rentenlegates.

Entscheidungstexte

  • 3 Ob 36/24
    Entscheidungstext OGH 22.01.1924 3 Ob 36/24
    Veröff: SZ 6/24

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1924:RS0058693

Dokumentnummer

JJR_19240122_OGH0002_0030OB00036_2400000_002